กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และกิจกรรมบริหารสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นักศีกษา ระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และกิจกรรมบริหารสัมพันธ์ จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด การแสดงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม ประกวดดาวและเดือน ได้รับรางวัลบุคลิกภาพดีเด่น