ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ(ครุศาสตร์) ประเภทนักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญ สีตาแสง ผู้ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ(ครุศาสตร์) ประเภทนักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566