โครงการกับมูลนิธิแบ่งปันความรักสู่เอเชีย(The Asia Children Charity in Thailand

ขอแสดงความยินดีกับพี่หยก กาญจน์สุดา ชาวสวน สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิแบ่งปันความรักสู่เอเชีย(The Asia Children Charity in Thailand : ACC Thailand 🇹🇭/ACC Korea🇰🇷 ) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี