พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2526