มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมรมTOBE NUMBER ONE “ดีเด่น”ปีที่1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

นางสาวพวงชมพู่ ใหม่ก๋งล๋าย : ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ นายวรโชติ เหวิจิตร : กรรมการชมรม

นางสาวอรอนงค์ วุทธศรี : กรรมการชมรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 และปีที่ 2ในการได้รับรางวัลชมรมTOBE NUMBER ONE “ดีเด่น”ปีที่1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ปี 2565

 106 total views,  1 views today