สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์กับการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนร่องคำ นำโดยคุณครูยุพดี ปรีดี และน้องๆจากทีม RK ROBOT ที่มาร่วมเป็นโค้ชในการอบรมในครั้งนี้

 129 total views,  1 views today