ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบตารางเรียนตามแผนการเรียน และลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา กด

 48 total views,  1 views today