ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน ปั้นคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการเครือข่ายระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี เป็นสื่อในการเรียนการสอน สร้างความ ร่วมมือในชุมชน สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน

โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด คว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน : วัดป่ากุง และรางวัล Popular vote จากผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล จากการแข่งขัน Museum Pool Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์” โดยมีอาจารย์ ดร.ทนันยา คำคุ้ม และอาจารย์ อัธยา เหมิดไธสง เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม

และในวันที่ 23-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (์Nectec) ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) และหอโหวด

โดยท่านสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Museum Pool ได้จาก google play และ apple store

รายละเอียด >>>