คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ

“นางสาวพวงชมพู ใหม่ก๋งลาย : ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ”นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ชมรมดีเด่น รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” รายละเอียด >>>

 171 total views,  1 views today