ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพ: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 198 total views,  1 views today