ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ดังนี้ ทุนการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย1.นายรัตนเทพ สีทา 2.นางสาวขิมนภา พระสว่าง 3.นายกฤษณะ ศรีจันทร์ 4.นายพฤษภา ดอกจันทร์ และทุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน คือ นางสาวศิริยากร คำสี

 149 total views,  1 views today