โครงการฝึกอบรมทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. อาจารย์สำเนียง จุลเสริม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ในรายวิชาทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนเฉพาะทางในวิชาชีพด้านพลศึกษาโดยตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์และโรงยิมพลศึกษา

 138 total views,  1 views today