ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษา

ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตรรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้https://academic.reru.ac.th/…/RERU_STUDENT_DUPLICADE…*หมายเหตุสำหรับการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งhttps://covidfund.cupt.net/register

 273 total views,  1 views today