บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม #จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 ส.ค.2564

 83 total views,  1 views today