ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสาร รายละเอียด >>>

 218 total views,  1 views today