ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด …

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาดนตรี

✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนเอกสาร

 212 total views,  1 views today