ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม PISA รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม PISA รุ่นที่ 4 รายละเอียด…

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสาร