โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน….

เรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายจาก อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2545) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Edu.206

 21 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *