รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคา

“รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ได้เป็นตัวแทนในการมอบโล่ห์รางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ จำนวน​ 4​ ทุน​ ได้แก่ “รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564 1.นางสาวไพรินทร์ อ่อนพุทธา 2.นายพงษ์ภูธาร ทำดี 3.นางสาวอุไรลักษณ์ บังศรี รางวัลเชิดชูเกียรติต้นกล้าศิลป์​ ถิ่นอีสาน ประจำปี​ พ.ศ.​2564 นายรณกฤติ น้อยวิบล  126 total views

 126 total views