ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน ปั้นคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการเครือข่ายระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี เป็นสื่อในการเรียนการสอน สร้างความ ร่วมมือในชุมชน สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด คว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน : วัดป่ากุง และรางวัล Popular vote จากผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล อ่านเพิ่มเติม …

 31 total views

ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาเทพ คำโสภาในโอกาสได้รับรางววัลการนำเสนอผลงานวิชาการ #ระดับดีมาก (ดนตรีศึกษา) ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี Action ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / คณะศิลปกรรทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา /คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป  43 total views,  1 views today

 43 total views,  1 views today

ขอแสดงความยินดี กับนายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ขอแสดงความยินดี กับนายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดจิตรกรรม “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินภูมิพล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/news/33353…  62 total views

 62 total views

รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้ อาจารย์สันติ ทิพนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๓ ในจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ด  87 total views,  1 views today

 87 total views,  1 views today

การเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานส่งเสิรม EF เด็กปฐมวัย

ทีมร้อยเอ็ดเพชรงาม #ได้รับรางวัลชมเชย การเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานส่งเสิรม EF เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.ในนามตัวแทน ทีมร้อยเอ็ดเพชรงาม ขอขอบคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ท่านอาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ท่านอาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำ ท่านอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และท่านอาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่นำมาใช้ในการเข้าประกวดการแข่งขันครั้งนี้พวกดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการเข้าการแข่งขันในครั้งนี้ไปฝึกฝนและต่อยอดต่อไปค่ะ  121 total views,  1 views today

 121 total views,  1 views today

รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคา

“รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ได้เป็นตัวแทนในการมอบโล่ห์รางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ จำนวน​ 4​ ทุน​ ได้แก่ “รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564 1.นางสาวไพรินทร์ อ่อนพุทธา 2.นายพงษ์ภูธาร ทำดี 3.นางสาวอุไรลักษณ์ บังศรี รางวัลเชิดชูเกียรติต้นกล้าศิลป์​ ถิ่นอีสาน ประจำปี​ พ.ศ.​2564 นายรณกฤติ น้อยวิบล  233 total views

 233 total views