โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 : คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-basea Learning : PBL) และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการคิดขั้นสูงโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และท่านอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นวิทยากรซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคุณครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ประกอบด้วย โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโนนชัยศรี โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม และโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ การดำเนินโครงการในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดีครับ อ่านเพิ่มเติม …

 42 total views

ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวด FRESHY RERU 2022

ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวด FRESHY RERU 2022 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  162 total views

 162 total views

โครงการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ได้เข้ามาแสดงความสามารถและเปิดรับสมัครตัวเเทนผู้เข้าประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นตัวเเทนของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประกวดกับทางมหาวิทยาลัยเเละเป็นตัวเเทนทำกิจกรรมในคณะครุศาสตร์ ผู้เข้าประกวด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการประกวดทั้งหมด ได้ที่ https://drive.google.com/…/1hrYNETEyszSHZoEPBoE…/view…และเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับชมการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับชมคอนเสิร์ตหมอลำจากนักร้องรับเชิญชื่อดัง  49 total views,  1 views today

 49 total views,  1 views today

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมรมTOBE NUMBER ONE “ดีเด่น”ปีที่1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นางสาวพวงชมพู่ ใหม่ก๋งล๋าย : ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ นายวรโชติ เหวิจิตร : กรรมการชมรม นางสาวอรอนงค์ วุทธศรี : กรรมการชมรม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 และปีที่ 2ในการได้รับรางวัลชมรมTOBE NUMBER ONE “ดีเด่น”ปีที่1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ปี 2565  52 total views,  1 views today

 52 total views,  1 views today

โครงการปัจฉิมนิเทศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  65 total views

 65 total views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลงานวิชา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลงานวิชา : การหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สมิตร สุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม EDU 8206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  54 total views

 54 total views