ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระบบออนไลน์วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาเข้าลงทะเบียน ทาง e-learinghttps://e-learning.reru.ac.th/ รับชมถ่ายทอดสดhttps://www.facebook.com/RoiEtRajabhatUniversityRERU/ติดต่อสอบถามรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 043-556161

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️ 🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสาร รายละเอียด >>>

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รายละเอียด… ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 👉 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปี 2562

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.ปช.ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด

แจ้งการส่งผลการเรียนระบบออนไลน์

แจ้งการส่งผลการเรียนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ…ปริ้น 1 ชุด ให้ประธานสาขาวิชาเซ็นรับรอง และรวบรวมส่งที่คุณภูเบตร ห้อง215 ภายในวันที่ 18 พ.ย.62 โดยระบบจะบันทึกเวลาส่งอัตโนมัติ…หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือเป็นการส่งผลการเรียนล่าช้า… หากมีปัญหาการใช้ระบบ สอบถามได้ที่สำนักวิชาการฯ 043556004

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิก { 🙂 } หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร { 🙂 } (y) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(y) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(y) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์