สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียนศรีแสงธรรม

 63 total views

 63 total views

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ และเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด..  89 total views

 89 total views

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น อ่านรายละเอียด …  93 total views,  1 views today

 93 total views,  1 views today