สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียนศรีแสงธรรม

 157 total views

 157 total views

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ และเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด..  343 total views

 343 total views

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น อ่านรายละเอียด …  177 total views,  1 views today

 177 total views,  1 views today