ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ หากพ้นเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ระหว่างวันที่ 2-4  กรกฎาคม 2565https://academic.reru.ac.th/register/ กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกรายชื่อลำดับสำรองตามลำดับในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียด >>>  20 total views

 20 total views

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วม #โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม (ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น) #ทุกวันจันทร์ 16.30 น. เป็นต้นไป เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 265 ณ ถนนหน้าอาคารทีปังกรวิยกิจ (สำนักกิจการนักศึกษา)  13 total views

 13 total views

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบตารางเรียนตามแผนการเรียน และลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา กด  47 total views

 47 total views

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  38 total views

 38 total views

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน ปั้นคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการเครือข่ายระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี เป็นสื่อในการเรียนการสอน สร้างความ ร่วมมือในชุมชน สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด คว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน : วัดป่ากุง และรางวัล Popular vote จากผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล อ่านเพิ่มเติม …

 31 total views

ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาเทพ คำโสภาในโอกาสได้รับรางววัลการนำเสนอผลงานวิชาการ #ระดับดีมาก (ดนตรีศึกษา) ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี Action ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / คณะศิลปกรรทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา /คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป  42 total views

 42 total views

ขอแสดงความยินดี กับนายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ขอแสดงความยินดี กับนายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดจิตรกรรม “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินภูมิพล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/news/33353…  62 total views

 62 total views

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ลูกศิษย์​ นายวรากร ศรี​หนองพอก​ รหัส58 สอบได้ลำดับที่ 1 เอก​ภาษาไทย​ ของ สำนักงานคณะกรรมการการ​การอาชีวศึกษา  60 total views

 60 total views

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวพวงชมพู ใหม่ก๋งลาย : ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ”นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ชมรมดีเด่น รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” รายละเอียด >>>  64 total views

 64 total views