เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รายละเอียด… ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 👉 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด … 🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาสาขาวิชาดนตรี ✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️ 🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และลำดับสำรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และลำดับสำรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม PISA รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม PISA รุ่นที่ 4 รายละเอียด… กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจและสะดวกเข้าร่วมโครงการ การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น สามารถต่อต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ่านเพิ่มเติม …

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลบทความระดับดี

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ รายละเอียด …

รับสมัครโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ รุ่นที่ 4

รับสมัครโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำรหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สสวท. รุ่นที่ 4 รายละเอียด…

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม ศิลปะกลางแปลง ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม ศิลปะกลางแปลง ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น.เป็นต้นไป ณ ลานข้างหอประชุม60พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(ฝั่งฟิตเนต) บัตรเข้าชม 9 บาท