กำหนดการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช.

กำหนดการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช. (สามารถตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ทางเพจสำนักวิชาการและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป) สามารถจองรายวิชาเรียนได้ที่ รายละเอียด…  58 total views

 58 total views

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565สมัครเรียนhttps://admission.reru.ac.th  149 total views,  1 views today

 149 total views,  1 views today

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 รายละเอียด …  45 total views,  1 views today

 45 total views,  1 views today

โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อแบบคลิปวีดีโออย่างง่ายและเทคนิคการจัดการเรียนการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อแบบคลิปวีดีโออย่างง่ายและเทคนิคการจัดการเรียนการเรียนการสอนออนไลน์  24 total views

 24 total views

ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษา

ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตรรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้https://academic.reru.ac.th/…/RERU_STUDENT_DUPLICADE…*หมายเหตุสำหรับการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งhttps://covidfund.cupt.net/register  70 total views

 70 total views

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์  36 total views

 36 total views