ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา สิทธิพรม ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสสอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี  49 total views

 49 total views

กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

8 มีนาคม 2565 : อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ อาจารย์นุจิรา สุวรรณโท ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสำนักงานคณบดีและสื่อสารองค์กร ดำเนินกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และแนะนำทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  50 total views

 50 total views

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ดังนี้ ทุนการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย1.นายรัตนเทพ สีทา 2.นางสาวขิมนภา พระสว่าง 3.นายกฤษณะ ศรีจันทร์ 4.นายพฤษภา ดอกจันทร์ และทุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน คือ นางสาวศิริยากร คำสี  54 total อ่านเพิ่มเติม …

 54 total views

เปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 13.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th” ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  62 total views

 62 total views

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th”

ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ร่วมแสดงความยินดี และชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 14 มีนาคม 2565 โดยมีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิลปินรับเชิญกว่า 15 ท่าน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภายใต้การสร้างสรรค์งานหลากหลายรูปแบบ ผ่านเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ มีสไตล์ และเอกลักษณ์ของศิลปิน ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  45 total views

 45 total views

รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้ อาจารย์สันติ ทิพนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๓ ในจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ด  61 total views

 61 total views