ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ https://www.reru.ac.th/2020/index.php/news-hot/1744-640616-001.html  1 total views

 1 total views

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระบบออนไลน์วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาเข้าลงทะเบียน ทาง e-learinghttps://e-learning.reru.ac.th/ รับชมถ่ายทอดสดhttps://www.facebook.com/RoiEtRajabhatUniversityRERU/ติดต่อสอบถามรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 043-556161  0 total views

 0 total views

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 2564

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 การยื่นเอกสารรายงานตัว ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) รอกำหนดการ โดยมีเอกสาร สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ และ พร้อมฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) รายละเอียด >>>  0 total views

 0 total views

ประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  3 total views,  2 views today

 3 total views,  2 views today

ประกาศ รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  2 total views,  1 views today

 2 total views,  1 views today