กำหนดการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช.

กำหนดการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช. (สามารถตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ทางเพจสำนักวิชาการและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป) สามารถจองรายวิชาเรียนได้ที่ รายละเอียด…  59 total views,  1 views today

 59 total views,  1 views today

นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก วันที่ 21 กันยายน 2564

ขอให้นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก โดยสาขาภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/พลศึกษา/ภาษาไทย/การศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 แบบออนไลน์ใช้โปรแกรม zoom ขอให้แต่งกายสุภาพ เตรียมประเด็นในการสัมมนา 1 หน้า A4 ให้พร้อม และเข้าก่อนเวลา ตามลิงค์นี้https://zoom.us/j/9436082333 ID: 943 608 2333Password: 219636

นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก วันที่ 20 กันยายน 2564

ขอให้นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก โดยสาขาดนตรีศึกษา/ศิลปศึกษา/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป/การประถมศึกษา/สังคมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 แบบออนไลน์ใช้โปรแกรม zoom ขอให้แต่งกายสุภาพ เตรียมประเด็นในการสัมมนา 1 หน้า A4 ให้พร้อม และเข้าก่อนเวลา ตามลิงค์นี้https://zoom.us/j/9436082333 ID: 943 608 2333Password: 219636

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565สมัครเรียนhttps://admission.reru.ac.th  150 total views,  2 views today

 150 total views,  2 views today

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 รายละเอียด …  45 total views,  1 views today

 45 total views,  1 views today