previous arrow
next arrow
Slider

FACULTY OF EDUCATION ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY

สาขาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารหัส 59

ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)

สาขาวิชาศิลปศึกษา

“รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564"

สาขาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)

สาขาปฐมวัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาปฐมวัย ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)