previous arrow
next arrow
Slider

FACULTY OF EDUCATION ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY

สาขาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารหัส 59

ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูภาษาไทย
ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)
บรรจุภายในเดือนตุลาคม 2564