กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 1/2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 1/2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2558


Untitled-3

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2558  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Download Practicum 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
Download Internship 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ให้ตรวจสอบรายชื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ให้ตรวจสอบรายชื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลให้มาติดต่อที่ชั้น6 ตึก9 ชั้น ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณืวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อมูลนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12558

หนังสือขอบคุณสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2557

หนังสือขอบคุณสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือขอบคุณสถานศึกษา

กำหนดการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กำหนดการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการ

ขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Teacher cleaning chalkboard with duster

แบบขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ ภ และชั้นปีที่ 5

ดาวน์โหลด
ขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4
ขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประภาคการศึกษา 2/2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Research_Hero

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Page 1 of 812345678