หนังสือขอบคุณสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2557

หนังสือขอบคุณสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือขอบคุณสถานศึกษา

กำหนดการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กำหนดการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการ

ขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Teacher cleaning chalkboard with duster

แบบขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ ภ และชั้นปีที่ 5

ดาวน์โหลด
ขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4
ขอรำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประภาคการศึกษา 2/2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Research_Hero

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

10918857_10202663800309931_256839686_o

เชิญชวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2557 เสนอชื่อครูพี่เลี้ยงดีเด่น

 

 

 

10110112รางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่นเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ประจำปี ๒๕๕๘  โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ ๕ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สนใจส่งรายชื่อครูพี่เลี้ยงของท่าน เข้าร่วมประกวดครูพี่เลี้ยงดีเด่น โดยการเขียนบรรยายครูพี่เลี้ยงของท่าน พร้อมทั้งแนบภาพครูพี่เลี้ยงที่ประทับใจ ส่งผ่านอาจารย์ประจำสาขาวิชาของท่านภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาได้พิจารณาและคัดเลือกครูพี่เลี้ยงดีเด่น มาที่วิทยาลัยการศึกษา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการ ทำโล่รางวัล มอบวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท 2 สาขา หลักสูตรและการเรียนการสอน/การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 สมัครและสอบถามรายละเอียดที่วิทยาลัยการศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ชั้น 6 โทร 043556160

Page 1 of 71234567»