แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ตรวจสอบโรงเรียนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ตรวจสอบโรงเรียนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภายในวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558

หนังสือขอบคุณโรงเรียน

หนังสือขอบคุณโรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพชั้นปีที่ 5

ดาวนโหลดเอกสาร : Download

โครงการคูปองพัฒนาครู

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

11890978_1601765530083392_1427713032867191764_n

คุณแม่ดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๘

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

Untitled-2

คุณแม่พรรณี เจริญแก่นทราย   คำประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา 2558

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

201585120424-p55214010937

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา 2558

ดาวโหลดเอกสาร :  Scan111

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตครู ประจำปีการศึกษา 2557

award

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

Page 1 of 1012345678...Last »