ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ , ๕ และข้อมูลโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ , ๕ และข้อมูลโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

cats

ดาวน์โหลด  รายชื่อ นศ. ออกฝึกประสบการณ์ ปี 4-5   ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตราฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตราฐาน ครั้งที่ 1

logo_kuru

กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตราฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตราฐาน ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2557 – 5 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการจัดฝึกอบรม

รายชื่อนักศึกษาและชื่อโรงเรียนฯ ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู ปี4 ปี 5

 

EDU
ตรวจสอบราชื่อนักศึกษา และชื่อโรงเรียนที่ท่านออกฝึกประสบการณืวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักศึกษา ปี4 ดาวน์โหลด ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 3
รายชื่อนักศึกษา ปี5 ดาวน์โหลด ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5

 

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

Teacher cleaning chalkboard with duster

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปี 2557

banner_56_2

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปี 2557
วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กำหนดปัจฉิม2557

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสาร (Internship 2) * นักศึกษาชั้นปีที่ 5

Untitled-1 (1)

ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

school

ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือราชการ   แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน

รับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ

ด้วยวัดวิมลนิวาส ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรครูสมาธิให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความสนใจได้ศึกษาเพื่อพัฒนาพลังจิตให้มีชีวิตมีพลัง หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. รุ่นละ 200 คน เรียนฟรี มีอาหารกลางวันฟรี รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดติดต่อ 0890219634, 0831490008, 0939710702 และ 0930655278

Page 1 of 41234»