เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2557

_001

รายละเอียดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.ไม่เป็นนักศึกษาปี 1 และชั้นปี 5
3.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

สมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา
อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2557
จับหมายเลขวันที่ 5 กันยายน 2557
วันเลือกตั้ง ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่   ใบสมัคร หรือรับได้ที่หน้าห้องสโมสรนักศึกษา

 

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

logo_kuru

หนังสือส่งตัวนักศึกษาภาค กศปช. ชั้นปีที่ 4

EDU

ดาวน์หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณืวิชาชีพครู : หนังสือส่งตัว-กศปช- ปี4
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักศึกษา : ใบรายชื่อนักศึกษา

ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

10447610_10203367351157823_6659004953820808306_n

ดาวน์ดหลดตารางนิเทศนักศึกษา : รวมตารางนิเทศภาคเรียนที่ 1-2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการศึกษา

เว็บ ม ๑

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ >>>  กำหนดการปฐมนิเทศ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

This item was filled under [ สาระน่ารู้ ]

ปก    สารบัญ    คำนำ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4   SAR สาขาวิชา

คู่มือฝึกประสบการณ์ชาชีพครู ปี 57

school
Practicum 3 สำหรับนศ.ชั้นปี 4 ที่ออกฝึก วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 และ Internship สำหรับนศ. ชั้นปี 5 ที่ออกฝึกวิชา ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1

เชิญรับฟังแนวทางการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ

วิทยาลัยการศึกษาขอเชิญศิษย์เก่าผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ เข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการสมัครและสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ห้องประชุมชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ hrdreru@yahoo.com โทร. 043556001-8 ต่อ 1024, 1025

Page 1 of 512345»