รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู 1/2558

1236545255

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู 1/2558
ประกาศมหาวิทยาลัย : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครป-วิชาชีพครู-2558

คู่มือปฏิบัติการ internship

user-experience-main

คู่มือปฏิบัติการ internship

ดาวน์โหลดเอกสาร : เอกสาร

คู่มือฝึกประสบณ์การวิชาชีพครู practicum

banner_56_2

คู่มือฝึกประสบณ์การวิชาชีพครู practicum

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือครู58

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 1/2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 1/2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2558


Untitled-3

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2558  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Download Practicum 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
Download Internship 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ให้ตรวจสอบรายชื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ให้ตรวจสอบรายชื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลให้มาติดต่อที่ชั้น6 ตึก9 ชั้น ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณืวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อมูลนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12558

หนังสือขอบคุณสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2557

หนังสือขอบคุณสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือขอบคุณสถานศึกษา

กำหนดการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กำหนดการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการ

Page 1 of 812345678