ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

COLOR-EDU-SSSLINE-EDU-SSS

ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ ขนาดต่างๆ ทั้งรูปแบบตราโปรงและตราสี
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ : LOGO-Faculty-of-Education

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตครู ประจำปีการศึกษา 2557

award

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

รายละเอียดการจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีที่ 5

รายละเอียดการจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการจัดโครงการฯ

เอกสารถอดบทเรียน

เอกสารถอดบทเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ >> Todbotrean-y-4

หนังสือขอบคุณสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 4

หนังสือขอบคุณสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 4
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือขอบคุณ ปี 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2

This item was filled under [ ข่าวการศึกษา ]

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ >> ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์-สอบสัมภาษณ์-รุ่น-2

Page 1 of 912345678...Last »